Wednesday, May 27, 2009

Kaum Kedayan Vs Kaum Brunei

Dalam suatu berita yang disiarkan dalam utusan Borneo sekitar bulan Februari lalu pernah ditulis bahawa suku kaum Kedayan adalah sebahagian daripada suku Dadazan Dusun dengan dijelaskan asalusul terlahir kaum berkenaan. Dijelaskan juga bagaimana mereka berpindah dan menetap dikawasan tertentu. Tulisan berkenaan belum dapat disahkan kebenarannya kerana jika ditinjau daripada sudut sejarah masih banyak persoalan yang belum terjawab yang merangkumi bahasa, agama, budaya dan 'world view' mereka.

Saya tidak mahu menjelaskan mengenai perkara itu lebih lanjut. Tetapi apa yang lebih menarik untuk dibincangkan adalah satu tajuk diatas iaitu Kedayan vs Brunei. Antara kedua-dua kaum berkenaan memang sudah diketahui umum banyak persamaan daripada pelbagai sudut lalu lahirlah suatu teori bahawa bahawa lahirnya dua kaum iaitu kedayan dan brunei itu pada asalnya adalah dua orang bersaudara. Seorang lelaki dan seorang perempuan. kurang dipastikan yang mana sulung dan yang mana adik.

Saya kemukakan teori ini berdasarkan kepada beberapa sudut;-

Pertama: bahasa tidak ada beza langsung dari segi bahasa antara kedua kaum ini

kedua ;Adat Istiadat - hampir semua adat istiadat kedua-dua kaum adalah sama termasuk dari kehajiran sehinggan kematian.

ketiga ;agama Tidak ada tulisan yang telah mengemukakan ada daripada kaum ini bukan beragama islam
Keempat; Penempatan- Dimana ada Brunei disitu ada Kedayan dan sebaliknya

Asal usul mereka ini adalah dua orang bersaudara iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Apa yang berlaku adalah saudara lelaki setelah dewasa dan berkahwin membuat penempatan baru atau mengikut keluarga sebelah isteri dan beranak pinak dan berpindah dari keluarga asal dan meneroka tanah untuk kelangsungan kehidupan. Ini dapat dilihat kehidupan masyarakat Kedayan yang mempunyai tanah bercucuk tanam dan kebun dimana tempat mereka menetap. Biasanya jarak antara rumah ke satu rumah adalah mengikut keluasan antara tanah masing-masing.

Sedangkan saudara perempuannya pula apabila berkahwin akan menetap dengan keluarga serta tidak dan hidup dala penempatan yang besar di muara-muara sungai atau tepi laut sebagai nelayan.

Oleh itu jika pada hari ini kita lihat di Negara Brunei sendiri, dimana perkampungan Brunei disebelah hulu mesti ada perkampungan Kedayan. di Sarawak seperti di Lawas keadaan serupa berlaku. di Sabah, di Sipitang, Menumbok, Papar dan w.P Labuan perkara sedemikian berlaku.

Tidak hairan jika budaya, bahasa dan kehidupan seharian mereka adalah sama.

daripada pasebagai dua orang saudara

No comments:

Post a Comment